Kéo dãn vài chính sách mới đối với giáo viên mầm non

Thủ tướng Chính phủ đồng ý gia hạn thực hiện chính sách cho trẻ em và giáo viên mầm non giảm đến một tài liệu chính thức ban hành chính sách mới Thầy.
Cụ thể, Thủ tướng Gan Sở Giáo dục và Đào tạo và Đánh giá của Giu tính Tổng một thực hiện Quyết định số 239 / QĐ - TTg ngày 2010/02/09 và Quyết định 60/2011 / QĐ-TTg; kế hoạch khẩn cấp được phát triển giai đoạn mầm non 2016-2025 phát triển giáo dục, chính sách phát triển của giáo dục mầm non mà giáo dục. Ông phải xuất trình quý II.
Trước đó, Thủ tướng Chính phủ Quyết định 239 ban hành / QĐ-TTg phê duyệt Đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em trong độ tuổi năm in ấn với mục tiêu phổ biến 2.010-2.015 Đảm bảo tất cả trẻ em trong năm là trong lĩnh vực khu vực để in tất cả các lớp học Thục chăm sóc và giáo dục 2 lần / ngày, năm học đầy đủ để chuẩn bị về thể chất, trí tuệ, tình cảm, thẩm mỹ, tiếng Việt và chuẩn bị cho các trường học của tâm lý học, các tiêu chuẩn chất lượng bảo dưỡng của trẻ em ấn tượng 1st.
Theo Quyết định 60/2011 / QĐ-TTg ngày 26/10/2011 quy định một số chính sách phát triển giáo dục 2011-2015 mầm non, giáo viên (Giám đốc Gốm, Phó Giám đốc) theo chế độ hợp đồng lao động lao động trong công chúng và Duke hỗ trợ ngân sách giáo dục mầm non của nhà nước để các trường mầm non Duke theo lương thực quy mô tư nhân trả cho giáo viên mầm non. Chúng được định kỳ Tăng lương, được quay phim, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và các chế độ chính trị khác, chẳng hạn như đào tạo giáo viên và có đủ điều kiện để làm việc trong các cơ sở công cộng mầm non tuổi đồng giáo dục.
Theo quyết định này, giáo viên mầm non làm việc tại trường mầm non được nhà nước và hỗ trợ tư nhân ĐỨC nâng cao trình độ lý luận chính trị và các chi phí về trình độ nghề và chuyên nghiệp.